Artsdatabanken ønsker alle interesserte hjertelig velkommen til lanseringskonferanse for Norsk rødliste for arter 2021!

Dato
24. november, 10:00-16:00(registrering fra 09:00)
Sted
Radisson Blu Hotel, Alna, Oslo
Pris
Deltakelse er gratis.

Felter markert med *, er obligatoriske.

Deltaker

Må fylles ut!

Institusjon

E-post

Brukes til å sende påminnelse om arrangementet og evt. varsel om endringer.

Ikke gyldig e-postadresse

Telefonnummer

Brukes for smittesporing.

Ikke gyldig telefonnummer

Eventuelle matrestriksjoner kjøkkenet må være klar over:Samtykkeerklæring

Formål

Dine personopplysninger vil kun bli brukt i forbindelse med lansering av Rødlista 2021, Radisson Blu Hotel Alna, Oslo, 24. november 2021.

Hva skjer med opplysningene du gir oss?

Ved å sende inn skjemaet samtykker du til at opplysningene som er gitt, lagres i en kryptert fil på Artsdatabankens tjener i Norge. Basert på deltakerlisten blir det laget navnelapper for deltakerne på konferansen. Ditt navn vil stå på deltagerlisten i det trykte programmet som deles ut på konferansen med mindre du reserverer deg mot det.

Artsdatabanken vil ikke overføre opplysninger som er egnet til å identifisere enkeltpersoner til tredjepart, og opplysningene slettes fra vår tjener når konferansen er avholdt.

Opptak og strømming av innlegg

Artsdatabanken informerer om at det vil bli gjort opptak og strømming av konferansens foredragsholdere. Opptaket kan omfatte bilder, lyd og/eller video der foredragsholderen er i fokus. Det vil også bli tatt oversiktsbilder av deltagere.

Opptakene vil være tilgjengelige så lenge det er faglig relevant, eller lagringa skal gjøres for historiske, statistiske eller vitenskapelige formål. Artsdatabanken vil så fremt det er praktisk mulig, forsøke å etterleve et eventuelt ønske om å ikke bli tatt bilde av. Artsdatabanken gjør oppmerksom på at media høyst sannsynlig vil være tilstede og at det derfor likevel kan forekomme publiseringer fra andre aktører.

Samtykke til publisering av opptak på nett

Har du innvendinger mot at det brukes opptak eller bilder av deg, ber vi om at du tar kontakt med oss direkte før du melder deg på. Benytt da adressen til vårt personvernombud: even.juberg@artsdatabanken.no